Menu

: Kwiecień 2015

Tantryczna sztuka miłości

Tantra jest zbiorem mistycznych nauk pochodzących z Azji. Wywodzi się z Indii, skąd trafiła do Tybetu i została urozmaicona o elementy buddyzmu. Tantra jest rozbudowanym systemem filozoficznym, zakładającym, że wszystko co istnieje jest przejawem jednego bytu. Celem praktyk tantrycznych jest doprowadzenie do powtórnego zjednoczenia przeciwstawnych pierwiastków. Narzędziem do osiągnięcia duchowego oświecenia może być akt miłosny.